โครงการติดตั้ง ห้องเย็น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

blog

ชื่องาน : โครงการติดตั้ง ห้องเย็น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
สถานที่ : จังหวัด ชัยภูมิ
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel ให้กับโรงงานอุตสหกรรมของบริษัท CP ติดตั้งผนังขนาด 3 นิ้วและ 4นิ้ว แบ่งเป็นสองห้อง และติดตั้งประตูบานเลื่อน สำหรับห้องเย็น 4 บาน ระยะเวลาการทำงาน 10-15 วัน

 

     

  

          

November 01 , 2018