โครงการติดตั้งผนังโรงพยาบาล ของ โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

blog

ชื่องาน : โครงการติดตั้งผนังไอโซวอลล์ ของ โรงพยาบาลประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel ให้กับโรงพยาบาล ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตั้งผนังขนาด 2 นิ้วและ 3 นิ้ว การทำงานแบ่งเป็นสองชั้น และมีการเจาะช่องสำหรับเตรียมการติดตั้งประตูและหน้าต่าง ระยะเวลาการทำงาน 20 วัน

 ​​​​​​               

November 02 , 2018