โครงการติดตั้งผนังบ้านพัก จังหวัด ปทุมธานี

blog

ชื่องาน : โครงการติดตั้งผนังบ้านพัก จังหวัด ปทุมธานี 
สถานที่ : จังหวัด ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel บ้านพักชั่วคราวจังหวัดปทุมธานี ใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป 2 นิ้ว และหลังคาใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูป 3 นิ้ว ระยะเวลาการทำงาน 20 วัน แบ่งเป็นสองหลัง และมีห้องน้ำภายในทั้งสองหลัง

                   

 

November 02 , 2018