โครงการติดตั้งตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป 2 ชั้น

blog

ชื่องาน : โครงการติดตั้งตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป 2 ชั้น
สถานที่ : จังหวัด ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป 2 ชั้น โดยมีขนาด 3x6 เมตร (ต่อ1ตู้) ใช้ผนังกันความร้อน sandwich panel ทั้งหลัง รวมถึงมีห้องน้ำภายในทั้งสองชั้น

 

  .            

November 05 , 2018