โครงการติดตั้งตู้ออฟฟิศสำเร็จรูปปลอดเชื้อ (หน้างานบริษัท ปั่นไฟ จำกัด)

blog

ชื่องาน : โครงการติดตั้งตู้ออฟฟิศสำเร็จรูปปลอดเชื้อ (หน้างานบริษัท ปั่นไฟ จำกัด)
สถานที่ : จังหวัด ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป ปลอดเชื้อ สำหรับงานแพ็คอาหารโดยมีขนาด 3x6 เมตร ต่อ 1 ตู้ รวม 2 ตู้ ใช้ผนังกันความร้อน sandwich panel ทั้งหลัง รวมถึงมีการติดตั้ง ม่าน PVC ทั้งหมด 3 จุด อลูมิเนียมที่ใช้ ซ้อนรีเวท ทั้งหลัง
 

                  

November 06 , 2018