โครงการผนังสำเร็จรูป หน้างาน บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค เทคโนโลยี จำกัด

blog

ชื่องาน : โครงการผนังสำเร็จรูป หน้างาน บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค เทคโนโลยี จำกัด
สถานที่ : จังหวัด อยุธยา
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป Sandwich Panel ให้กับ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค เทคโนโลยี จำกัด จังหวัด อยุธยา ผนังที่ใช้เป็นผนังหนา 2 นิ้ว และมีความยาวของตัวแผ่นมากถึง 8 เมตร

 

             

 

November 06 , 2018