โครงการผนังสำเร็จรูป (สองชั้น) สำหรับห้องเครื่องจักร

blog

ชื่องาน : โครงการผนังสำเร็จรูป (สองชั้น) สำหรับห้องเครื่องจักร
สถานที่ : จังหวัด นนทบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป Sandwich Panel สำหรับห้องเครื่องจักร จังหวัด นนทบุรี ผนังที่ใช้เป็นผนังหนา 2 นิ้ว และมีทั้งหมดสองชั้น สำหรับการเก็บเครื่องจักรให้พ้นจากฝุ่นและสิ่งสกปรก

 

                 

November 06 , 2018