โครงการผนังสำเร็จรูป Samdwich Panel (โรงงานไก่)

blog

ชื่องาน : โครงการผนังสำเร็จรูป Samdwich Panel (โรงงานไก่)
สถานที่ : จังหวัด เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป Sandwich Panel สำหรับโรงงานไก่ มาตรฐานโรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร
จังหวัด เพชรบุรีผนังที่ใช้เป็นผนังหนา 2 นิ้ว และใช้อลูมิเนียมซ้อนรีเวททั้งงาน สำหรับมาตรฐานโรงงานผลิตอาหาร

 


    ​​​​​   

November 06 , 2018