โครงการติดตั้งตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป จำนวน 5 ตู้

blog

ชื่องาน : โครงการติดตั้งตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป จำนวน 5 ตู้
สถานที่ : จังหวัด กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งตู้ออฟฟิศสำเร็จรูป จำนวน 5 ตู้ โดยมีขนาด 3x6 เมตร (ต่อ1ตู้) ใช้ผนังกันความร้อน sandwich panel ทั้งหลัง และมีห้องน้ำภายใน

 

 

               

November 06 , 2018