โครงการผนังสำเร็จรูป Samdwich Panel (โรงงานผลิตเครื่องสำอาง)

blog

ชื่องาน : โครงการผนังสำเร็จรูป Samdwich Panel (โรงงานผลิตเครื่องสำอาง)
สถานที่ : จังหวัด ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป Sandwich Panel สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยา จังหวัด ปทุมธานี ผนังที่ใช้เป็นผนังหนา 2 นิ้ว และใช้อลูมิเนียมซ้อนรีเวททั้งงาน สำหรับมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารและยา

 

 ​​​​​​               

 

November 06 , 2018