โครงการผนังสำเร็จรูป Samdwich Panel (โรงงานห้องเย็น ตลาดไท 2)

blog

ชื่องาน : โครงการผนังสำเร็จรูป Samdwich Panel (โรงงานห้องเย็น ตลาดไท 2)
สถานที่ : จังหวัด ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป Sandwich Panel สำหรับโรงงานห้องเย็น มาตรฐานโรงงานอุตสหกรรมอาหารและยา จังหวัด ปทุมธานี ผนังที่ใช้เป็นผนังหนา 3 นิ้ว และ 4 พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องทำความเย็น อุณภูมิ +5 ถึง -20 องศา และมีการติดตั้งประตูห้องเย็นและม่าน PVC

 

    ​​​​​​       ​​​​​​  ​​​​​​   

November 06 , 2018