โครงการผนังสำเร็จรูป Samdwich Panel (โรงงานผลิตเครื่องสำอาง)

แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ชื่องาน : โครงการผนังสำเร็จรูป Samdwich Panel (โรงงานผลิตเครื่องสำอาง)
สถานที่ : จังหวัด ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป Sandwich Panel สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยา จังหวัด ปทุมธานี ผนังที่ใช้เป็นผนังหนา 2 นิ้ว และใช้อลูมิเนียมซ้อนรีเวททั้งงาน สำหรับมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารและยา

โทรด่วน : 092 158 2888 
line : @acwall (บริการ 24 ชั่วโมง)

รายละเอียดสินค้า

ชื่องาน : โครงการผนังสำเร็จรูป Samdwich Panel (โรงงานผลิตเครื่องสำอาง)
สถานที่ : จังหวัด ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป Sandwich Panel สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยา จังหวัด ปทุมธานี ผนังที่ใช้เป็นผนังหนา 2 นิ้ว และใช้อลูมิเนียมซ้อนรีเวททั้งงาน สำหรับมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารและยา

โทรด่วน : 092 158 2888 
line : @acwall (บริการ 24 ชั่วโมง)

 

 ​​​​​​  

   

   

   

   

 

information

ชื่องาน : โครงการผนังสำเร็จรูป Samdwich Panel (โรงงานผลิตเครื่องสำอาง)
สถานที่ : จังหวัด ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท ไฮเทค คอนเทนเนอร์ จำกัด
รายละเอียดงานติดตั้ง : งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป Sandwich Panel สำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และยา จังหวัด ปทุมธานี ผนังที่ใช้เป็นผนังหนา 2 นิ้ว และใช้อลูมิเนียมซ้อนรีเวททั้งงาน สำหรับมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารและยา

โทรด่วน : 092 158 2888 
line : @acwall (บริการ 24 ชั่วโมง)

 

 ​​​​​​